You are here:

Laka instalacija sa ergometrijskim dizajnom.

 

Skela za brzo postavljanje MATO 62 se izdvaja zahvaljujući optimalnoj ergometrijskoj konstrukciji. Zbog izuzetno jednostavne instalacione logike, instalacione greške su praktično isključene.

Tipične karakteristike MATO 62 su okretne spojnice i gravitacione brave, koje omogućavaju brzu i jednostavnu ugradnju ograda i dijagonala. Priključivanjem pojedinačnih polja skela sa premazima koji ojačaju sami, skela je instalirana i demontirana u najkraćem vremenskom periodu. Zahvaljujući specijalnoj konstrukciji, potpuno je nemoguće premjestiti premaze.

Kontakt

S. Rajince
Preševo, 17523
Tel : + 381 17 664 459
Fax + 381 17 664 658
E-Mail: tobler@tobler-skele.com