You are here:

Jedinstveni lagani sistem sa uštedom do 30%.

 

Skela za brzu montažu MATO 54 može biti vrlo lako i brzo instalirana i demontirana zahvaljujući zaustavljanju klina i unakrsnim gredama dizajniranim kao U-profil. Klin garantuje potpuno bezbednu vezu između okvira, dijagonale i ograde.

Zahvaljujući sveobuhvatnom programu dodataka, sistem nudi visok stepen fleksibilnosti i pogodan je za teške projekte izgradnje skela.

Kontakt

S. Rajince
Preševo, 17523
Tel : + 381 17 664 459
Fax + 381 17 664 658
E-Mail: tobler@tobler-skele.com